San Vicente Lukai Ensamblaje Icono được ngâm ủ trong thùng gỗ sồi của Pháp 24 tháng. Xuất xứ từ vủng nho Maule Valley- Chile. Trong đó, Lukai nghĩa là Tia chớp trong tiếng Quechua, ngôn ngữ của địa phương Incas, gây nhạc nhiên bởi chất tannin thanh lịch, hương vị sánh đậm.